“Rádcovský kurz jako první kontakt
se skautským vzděláváním…”

Fotogalerie

 

Další fotografie z kurzů najdete v naší galerii.

© Filia 2016 | Junák – Český skaut