“Rádcovský kurz jako první kontakt
se skautským vzděláváním…”

O kurzu

Rádcovský kurz Filia založil v roce 2005 bratr Josef Hejnyš – Kari.
Od té doby v nepravidelných intervalech proběhly kurzy v letech 2006, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 a 2017, 2018, 2019 každý o třech víkendech. Součástí každého víkendu jsou vzdělávací bloky od instruktorů stálých i externích, vždy ale od instruktorů znalých svých oborů.

 

Hlavní pilíře vzdělávání tvoří těchto sedm témat a jejich lektoři pro ročník 2020:

 

Myšlenkové základy skautingu, historie skautingu, družinový systém
lektor: 

Staré, nové i oddílové stezky
lektor: Jára Sogel

Příprava, organizace a bezpečnost schůzky, celoroční hry
lektor: Michaela Josková (Smíša)

Neodkladná první pomoc
lektor: Jan Špatenka (Špáťa) 

Rétorika, komunikace
lektor:

Psychologie dětí
l
ektor:

Skautské vzdělávání, struktura skautingu
lektor:

 

V pauzách mezi vzděláváním a ve večerních a nočních odpočinkových i zážitkových programech účastníci čerpají inspiraci na hry do svých oddílů, volno ale tráví i večerním posezením v kurzové čajovně nebo při kytarových večerech.

Hlavní cíle kurzu jsou:

  • Absolvent je motivován pro práci v oddíle
  • Absolvent zvládá připravit a zorganizovat schůzku
  • Absolvent zná bezpečnostní rizika spojená s vedením družiny, umí předcházet nebezpečným situacím a zvládá je řešit
  • Absolvent se orientuje v Junácké organizaci, zná strukturu střediska a má přehled o dalším skautském vzdělávání

Struktura vedení kurzu vychází z vedení oddílu, počínaje vůdce kurzu a zástupkyní, přes činovníky - instruktory, rádce družin až po samotné družiny složené z účastníků.

Program se snažíme přizpůsobit věkovým skupinám, s nimiž účastníci pracují v domovských oddílech, vzdělávání upřednostňujeme aktivní formou nad pasivní účastí na přednáškách. Naší snahou je umožnit účastníkům kvalitní a motivující první kontakt se skautským vzděláváním.

Filie jsem se nejdřív hrozně bála, měla jsem tam jet sama a vůbec jsem netušila co od ní mám čekat. Ale bývá pravidlem, že když se vám někam nechce, ve výsledku je to pecka. A přesně tak to bylo i se mnou. V podstatě sama připravuji program na družinovky a stále čerpám inspiraci a holkám přehrávám zážitky ze tří víkendů, které bych se asi nebála označit za jedny z nejlepších. Utekly sice strašně rychle, ale i za tu chvíli jsem stihla poznat spoustu suprových lidí a skoro po roce jsem s některými z nich téměř v nepřetržitém kontaktu. Nebojte se a pojeďte taky! Filia mi dala nezapomenutelné zážitky,nové přátele a inspiraci nejen k vedení. Díky!

Simona Popová - Simča, RK Filia 2014

© Filia 2016 | Junák – Český skaut